Wat te doen bij ongeval !

We zetten de te volgen stappen op een rijtje  /

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.


2. De club /federatie voorziet een aangifteformulier " Lichamelijke Ongevallen " en of aangifteformulier BA

                       ↓

 Formulieren te verkrijgen bij Frank Vermonden of in het lokaal bij José. Kunnen ook gedownload worden op onze website bij de sitemap "documenten" of de VWB website. (http://www.vlaamsewielrijdersbond.be) onder downloads.


3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.


4. Stuur het ongevalaangifteformulier met kopie van uw lidkaart of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, ...) en verslagen op RECHTSTREEKS naar :


ARENA NV - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL .

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.


6. Alle bijkomende onkostennota's kan U best onmiddellijk overmaken aan ARENA zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.


7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen. Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!
Het is ook aangewezen aangifte te doen bij uw familiale verzekering vooral in geval er derden bij het ongeval betrokken zijn.


Stoffelijke schade (kledij, fiets...) wordt in principe niet vergoed door de Vlaamse Wielrijders Bond verzekering.


Voor uitgebreide informatie over de verzekering kan je ook terecht op de website van de Vlaamse Wielrijders Bond onder de rubriek downloads (samenvatting verzekering) of onder de rubriek verzekering

 

Top