Huisregelement R.W.T

 • We vragen aan iedereen zijn helm op te zetten  , en te rijden in onze clubkleuren.
 • Men heeft de mogelijkheid om in verschillende ploegen te rijden met aangepaste snelheden, A,B,C, D en E ploeg  , dit naar eigen keuze en kunnen.
 • Bij het oversteken van een baan moet heel de groep veilig kunnen oversteken . Zowel vooraan als achteraan.
 • Iedereen  is verplicht de wegcode te volgen .
 • Men rijdt het tempo van de groep .
 • In elke groep zowel A,B,C,D als E ploeg moeten de sterksten zich aanpassen aan de zwaktsten, dit is een simpele vorm van respect opbrengen tegenover de andere. Kan men dit niet opbrengen, gelieve dan  een reeks hoger te gaan fietsen of zich af te vragen ,dat men nog wel thuis hoort in onze club .
 • Er wordt geen afval naast de weg gegooid.
 • Voor elke officiële rit (zie ons rittenschema vanaf maart tot oktober) krijgt men enkel en alleen  punten  , wanneer men rijdt in onze clubkleuren en het naleven van ons huisreglement  .Nieuwe leden  , die nooit eerder aangesloten zijn geweest , krijgen wel punten bij gebrek aan wielerkledij . Onze Mountainbikers  krijgen  punten vanaf maart tot oktober  ( volgens het rittenschema van de weg )
 • Er wordt niemand achtergelaten, samen uit – samen thuis !
 • Leden die alleen  gaan rijden , krijgen hiervoor geen punten.
 • Naargelang je puntentotaal kan je deze omruilen in kleding voor het volgend wielerseizoen, enkel  wanneer je nog lid bent  ( met Vlaamse Wielrijdersbond vergunning ) van onze club.
 • Ingeval van pech wordt men geholpen door je collega’s !